Available courses

Studijní materiály, zadání a odevzdávání testů pro předmět IKT pro třídu 3I ve školním roce 2019/20.

Pomůcky a odkazy pro všechny učitele a studenty. Není nutný zápis do kurzu, přístup bez hesla

First: IKT, 1.IT – zpracování textů (Word)

Učitel First, grafika, 2. ročník elektro, VOŠ 1. IT a 3. MA

First: "DUM" kurz upraven pro 1. L ve školním roce 2016-17, učivo Excel

Učivo: Adobe Flash, pokročilá rastrová animace, grafika  v SVG

Pro VOŠ 1. IT, letní semestr

učivo: databáze MySQl a MS Access, PHP obsluha databáze

Pro VOŠ 2. IT, letní semestr

Sbírka praktických cvičení pro výuku multimédií s videonávody

First. Algoritmizace, zatím jen krátký test

Kurz pro účastníky DVPP Grafika zadarmo

Počítačové sítě 2019/2020 pro 2.I


Kurz je zaměřen na učivo předmětu POS v zimním a letním semestru pro studenty VOŠ oboru IT.

Tento kurz je určen pro studenty 4. ročníku oborů - Informatika v ekonomice a Informatika v cestovním ruchu.

Kurz se bude týkar seznámení s různými druhy tiskárem, jejich principem činnosti atd.

Kurz pro podporu výuky IKT 3. ročník ELT a 2. ročník TL

Tento kurz je určen pro studenty 2. ročníku oborů - Podnikání v IT.

Vývoj webových stránek (WEB) 2. ročník VASS

Kurz primárně pro studenty 3. ročníku WWA

Kurz s materiály pro 4. ročník WWA oboru IT

Kurz HTML a CSS jako podpora výuky předmětů WWA

Fyzika 2.G

Kurz fyziky 1. G 2018/19

Prostor pro diskuzi v rámci pedagogické rady za 3. čtvrtletí školního roku 2018/2019 pro 1. až 3. ročník SŠ

Anketa pro výběr termínů focení tříd

výběr ICT kurzů z projektu Šablony pro SŠ a VOŠ

Studijní materiály, zadání a odevzdávání testů pro předmět VAP pro třídu 2F ve školním roce 2019/20.

Studijní materiály, zadání a odevzdávání testů pro předmět VAP pro třídu 2K ve školním roce 2019/20.

Studijní materiály, zadání a odevzdávání testů pro předmět VAP pro třídu 1H ve školním roce 2019/20.

Studijní materiály, zadání a odevzdávání testů pro předmět VAP pro třídu 2G ve školním roce 2019/20.

Kurz pro žáky 1. ročníků, kteří se účastní plaveckého kurzu.

Ukázkový kurz pro účastníky školení Moodle v praxi učitele.

  • význam, druhy
  • smykové tření
  • čepové tření
  • valivé odpory
  • trakční odpory
  • vláknové tření
  • praktické užití a konkrétní aplikace

Cílem výuky je získání představy o významu technického kreslení jako mezinárodního dorozumívacího prostředku techniků. Předmět využívá návaznosti na další odborné předměty s důrazem na rozvoj prostorové představivosti a technického myšlení.

Student bude samostatně pracovat s normami a podklady, naučí se orientovat a číst v technických výkresech a bude umět vytvořit jednoduchý výkres součásti a sestavení; zvládne rovněž základy modelování a orientace v prostoru. Dokumenty bude zpracovávat klasickým způsobem i s podporou CAD systémů. Práci bude student doplňovat vhodnými podklady (tabulky, učebnice, web stránky) a produkty (software) pro tvorbu, archivaci a správu dat.
Vybrané kapitoly ze světové literatury v kontextu dobových událostí.