Dostupné kurzy

Kurz IKT 1.F - 2018/19

učivo: databáze MySQl a MS Access, PHP obsluha databáze

Pro VOŠ 2. IT, letní semestr

First: IKT, 1.H cvičení - zpracování textů (Word, Writer)

First. Algoritmizace, zatím jen krátký test

Pomůcky a odkazy pro všechny učitele a studenty. Není nutný zápis do kurzu, přístup bez hesla

Učitel First, grafika, 2. ročník elektro, 1. H a VOŠ 1. IT

Učivo: Adobe Flash, pokročilá rastrová animace, grafika  v SVG

Pro VOŠ 1. IT, letní semestr

Kurz je zaměřen na učivo předmětu POS v zimním a letním semestru pro studenty VOŠ oboru IT.

Tento kurz je určen pro studenty 4. ročníku oborů - Informatika v ekonomice a Informatika v cestovním ruchu.

Tento kurz je určen pro studenty 2. ročníku oborů - Podnikání v IT.

KUrz pro podporu výuky EPO 4. AB

Kurz primárně pro studenty 3. ročníku WWA

Kurz s materiály pro 4. ročník WWA oboru IT

Kurz HTML a CSS jako podpora výuky předmětů WWA

výběr ICT kurzů z projektu Šablony pro SŠ a VOŠ