Dostupné kurzy

Pomůcky a odkazy pro všechny učitele a studenty. Není nutný zápis do kurzu, přístup bez hesla

First: IKT, 1.H cvičení - zpracování textů (Word, Writer)

First. Algoritmizace, zatím jen krátký test

Učitel First, grafika, 2. ročník elektro, 1. H a VOŠ 1. IT

Kurz je zaměřen na učivo předmětu POS v zimním a letním semestru pro studenty VOŠ oboru IT.

Tento kurz je určen pro studenty 4. ročníku oborů - Informatika v ekonomice a Informatika v cestovním ruchu.

Tento kurz je určen pro studenty 2. ročníku oborů - Podnikání v IT.

KUrz pro podporu výuky EPO 4. AB

Kurz primárně pro studenty 3. ročníku WWA

Kurz s materiály pro 4. ročník WWA oboru IT

Materiály k výuce PHP a MySQL pro 4.ročník elektro, 3.K a další zájemce.

Kurz HTML a CSS jako podpora výuky předmětů WWA