kategorie s ukázkou využití Moodle

kurz s ukázkou testu
kurz se sdílenými materiály
kurz jako odevzdávárna úkolů