Kategorie pro kutzy z oblasti strojírenství

Cílem výuky je získání představy o významu technického kreslení jako mezinárodního dorozumívacího prostředku techniků. Předmět využívá návaznosti na další odborné předměty s důrazem na rozvoj prostorové představivosti a technického myšlení.

Student bude samostatně pracovat s normami a podklady, naučí se orientovat a číst v technických výkresech a bude umět vytvořit jednoduchý výkres součásti a sestavení; zvládne rovněž základy modelování a orientace v prostoru. Dokumenty bude zpracovávat klasickým způsobem i s podporou CAD systémů. Práci bude student doplňovat vhodnými podklady (tabulky, učebnice, web stránky) a produkty (software) pro tvorbu, archivaci a správu dat.
  • význam, druhy
  • smykové tření
  • čepové tření
  • valivé odpory
  • trakční odpory
  • vláknové tření
  • praktické užití a konkrétní aplikace