Vybrané kapitoly ze světové literatury v kontextu dobových událostí.