Studijní materiály, zadání a odevzdávání testů pro předmět VAP pro třídu 2K ve školním roce 2019/20.